ПРЕПОДАВАТЕЛИИнж. Красимир Андреев
управител на учебен център ”ПОЛИКАР РУСЕ”
Инж. Красимир Андреев е управител на УЦ ”ПОЛИКАР РУСЕ”
Той е основател на фирма „ПОЛИКАР”.

Работи като преподавател-инструктор от 1987 год. Работил е в СПТУ по РССМ и фирма „РУЛАН” – гр. Русе до 1995 год., а от 1995 год. до сега работи като преподавател и ръководи фирма „ПОЛИКАР”.

От 2010 г. е управител и ръководител на УЧЕБЕН ЦЕНТЪР “ПОЛИКАР РУСЕ”
Висококвалифициран преподавател и много добър професионалист, с голям опит в подготовката на кандидати за водачи на МПС от всички категории.


Виктория Андреева
управител на УЦ ”ПОЛИКАР РУСЕ”
Виктория Андреева е управител на УЦ ”ПОЛИКАР РУСЕ”
Работи като преподавател от 1992 год. Работила е като учител в СПТУ по РССМ и Спортното училище – гр. Русе до 1997 год. От 1997 год. до 2005 год. работи като организатор на учебната дейност на фирма „ПОЛИКАР”.

Създава фирма „ВИВИКАР” през 2006 год.
От тогава ръководи учебната дейност и работи като преподавател в курсовете за подготовка на водачи, превозващи опасни товари – ADR.

От 2010 г. е административен управител на УЧЕБЕН ЦЕНТЪР “ПОЛИКАР РУСЕ”
Висококвалифициран преподавател с опит в преподаването.


Здравко Йотов
преподавател-инструктор в учебен център ”ПОЛИКАР РУСЕ”
Здравко Йотов е преподавател-инструктор в УЦ ”ПОЛИКАР РУСЕ”

Работи като преподавател-инструктор от 1975 год. Работил е в СБА, ОСО и СПТУ ПО ТРАНСПОРТ - гр. Русе до 1999год., а от 2000год. до сега работи като преподавател във фирма „ПОЛИКАР” - РУСЕ.

Улегнал и достоен преподавател, с голям опит както за обучение на кандидати за водачи на МПС за кат.В, така и за подготовка на професионалните категории – С, СЕ, ВЕ.


Инж. Петя Прокопиева
преподавател-инструктор в учебен център ”ПОЛИКАР РУСЕ”
Инж. Петя Прокопиева е преподавател-инструктор в УЦ ”ПОЛИКАР РУСЕ”

Работи като преподавател-инструктор от 2016 год. във фирма „ПОЛИКАР РУСЕ”.

Висококвалифициран преподавател по теория и практика, с опит в подготовката на кандидати за водачи на МПС от кат.В.

Пламен Петров
преподавател-инструктор в учебен център ”ПОЛИКАР РУСЕ”
Пламен Петров е преподавател-инструктор в УЦ ”ПОЛИКАР РУСЕ”

Работи като преподавател-инструктор от 1987год. в ПГСС ”Ангел Кънчев” – Образцов чифлик.

От 2000 год. работи и в УЦ”ПОЛИКАР”, а от 2006год. работи в УЦ”ВИВИКАР”.

Висококвалифициран преподавател с дългогодишен опит в подготовката на кандидати за водачи на МПС от кат.В и Ткт.
Инж. Иво Иванов
преподавател-инструктор в учебен център ”ПОЛИКАР РУСЕ”
Инж. Иво Иванов е преподавател-инструктор в УЦ ”ПОЛИКАР РУСЕ”

Работи като преподавател-инструктор от 2016 год. във фирма „ПОЛИКАР РУСЕ”.

Висококвалифициран преподавател, с опит в подготовката на кандидати за водачи на МПС от кат.В.


Policar Ltd. © 2008 – 2016 | Design by Forma design Ltd.