ВЪЗСТАНОВЯВЯНЕ НА ПРАВА

Възстановяване на контролни точки


Възстановяване на контролни точки

Курс за възстановяване на права, след загуба на правоспособност за управление на МПС, поради отнемане на всички контролни точки по чл. 157, ал.5 от ЗДвП

Необходими документи:
1. Лична карта;
2. Наказателно постановление за отнемане на свидетелството за управление или Протокол за доброволно предаване – да е изтекъл срокът от 6 месеца за лишаване от правоуправление;
3. Актуална снимка;
4. Копие на диплом за завършено образование;
5. Удостоверение за психологическа годност – записване от 14.00 до 16.00 часа в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, ет. 4, Психолаборатория.

Обучението включва:
I. Теоретична част:
1. Лекции: 10 теоретични часа - провеждат се по график - от 17.00 ч.. Осигуряват се безплатно необходимите учебни помагала, изпитни листовки и СD с изпитните листовки;
2. Вътрешен изпит по теория: - след приключване на теоретичният курс – решаване на 2 изпитни листовки с по 30 въпроса – успешното му полагане е необходимо условие за допускане до изпит пред ИА „АА”;
3. Изпит по теория пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“: Безопасност на движението по пътищата – решаване на 2 изпитни листовки с по 30 въпроса – допустими грешки – 5 бр.;

ІІ. Практическа част:
1. Изпит по практика пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”: управление на автомобила в градски условия

Продължителност на курса: до 3 седмици;

Други документи, необходими за КАТ при издаване на свидетелството за управление:
1. Медицинско свидетелство за кат. В.

Забележка: С този курс се възстановяват правата за управление на МПС от категория “В”.

Ако водача притежава и други категории, то той трябва да се яви на изпит за всяка от категориите, които иска да си възстанови !


Учебен център 'Поликар'
Policar Ltd. © 2008 | Design by Forma design Ltd.