ВЪЗСТАНОВЯВЯНЕ НА ПРАВА ЗА КАТЕГОРИЯ „В”

Възстановяване на контролни точки


Възстановяване на контролни точки

Курс за възстановяване на права, след загуба на правоспособност за управление на МПС, поради отнемане на всички контролни точки по чл. 157, ал.5 от ЗДвП

Необходими документи:
1. Лична карта;
2. Наказателно постановление за отнемане на свидетелството за управление или Протокол за доброволно предаване – да е изтекъл срокът от 6 месеца за лишаване от правоуправление;
3. Актуална снимка;
4. Копие на диплом за завършено образование;
5. Удостоверение за психологическа годност.

Обучението включва:
I. Теоретична част:
1. Лекции: - 10 теоретични занятия - провеждат се по график. Осигуряват се безплатно необходимите учебни помагала, изпитни листовки;
2. Вътрешен изпит по теория: - след приключване на теоретичният курс – решаване на изпитни листовки с общо 45 въпроса – успешното му полагане е необходимо условие за допускане до изпит пред РД „Автомобилна администрация”;
3. Изпит по теория пред РД „Автомобилна администрация“:– решаване на изпитни листовки с общо 45 въпроса – допустими са 10 наказателни точки – най-малко 87 точки от максимален брой 97 точки.

ІІ. Практическа част:
1. Изпит по практика пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”: управление на автомобила в градски условия

Продължителност на курса: до 3 седмици;

Други документи, необходими за КАТ при издаване на свидетелството за управление:
1. Медицинско свидетелство за кат. В.

Забележка: С този курс се възстановяват правата за управление на МПС от категория “В”.

Ако водача притежава и други категории, то той трябва да се яви на изпит за всяка от категориите, които иска да си възстанови !


Учебен център 'Поликар'
Policar Ltd. © 2008 – 2016 | Design by Forma design Ltd.