КУРС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ВОДАЧИТЕ

Учебен център ”ПОЛИКАР РУСЕ”
Курс за професионална компетентност на водачите


Учебен център 'Поликар'

В този курс се извършва началната и периодичната квалификация на професионалните водачи, които ще превозват товари и им е необходима карта за квалификация на водача.
Обучението се извършва при спазване на условията на Наредба № 41 на Министерство на Транспорта и Директивата за първоначалното и периодичното обучение на професионалните водачи – 2003/59/ЕО.

Курсовете са за начално и за периодично обучение.

1. Курс за начална квалификация
На обучение за придобиване на първоначална квалификация подлежат професионалните водачи със свидетелства за управление от категории D1, D1+E, D, D+E, придобити след 10 септември 2008 г. и категории C1, C1+E, C, C+E, придобити след 10 септември 2009 г.

1.1 Пълен курс:
280 часа теория, от които 20 часа практика
Изисквания към водачите:
за категории С и С+Е – навършени 18 години.
за категории D и D+Е – навършени 21 години.

1.2 Ускорен курс:
140 часа теория, от които 10 часа практика
Изисквания към водачите:
за категории С и С+Е – навършени 21 години.
за категории D и D+Е – навършени 23 години.

2. Курс за периодично обучение
35 часа теория, от които 5 часа практика
За водачи придобили правоспособност за управление на МПС от категории:
- D или D+E - преди 10.09.2008 г
- C или C+E - преди 10.09.2009г.

Акцентите при практическото обучение са върху работа с дигитален тахограф, натоварване и укрепване на товарите и основните елементи на икономичното управление.


Картата за квалификация на водача е с валидност 5 години.

Европейската Директива предоставя възможността на страните-членки да въведат стъпаловиден график за придобиването на картата за квалификация.
Представяме ви графика, обявен от ИА "Автомобилна Администрация", който ще се прилага при превози на територията на страната.
В случай, че изпълнявате международни автомобилни превози, ви съветваме да създадете необходимата организация и да преминете своевременно курса за обучение. Свържете се с нас при необходимост от допълнителна информация - процедури, цени, предстоящи обучения и записвания.ГРАФИК
за явяване на периодично обучение

Водачи кат.: D, D+Е
Придобита правоспособност от-до I - ви курс Периодично обучение
Преди 31.12.70 г. до 31.12.2009 г.
01.01.71-31.12.80 г. до 31.12.2010 г.
01.01.81-31.12.90 г. до 31.12.2011 г.
01.01.91-31.12.00 г. до 31.12.2012 г.
01.01.01-10.09.08 г. до 10.09.2013 г.
Водачи кат: С, С+Е
Придобита правоспособност от-до I - ви курс Периодично обучение
Преди 31.12.70 г. до 31.12.2010 г.
01.01.71-31.12.90 г. до 31.12.2011 г.
01.01.81-31.12.90 г. до 31.12.2012 г.
01.01.91-31.12.00 г. до 31.12.2013 г.
01.01.01-10.09.09 г. до 10.09.2014 г.

Учебен център 'Поликар'
Policar Ltd. © 2008 | Design by Forma design Ltd.