КУРС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ВОДАЧИТЕ

Учебен център ”ПОЛИКАР РУСЕ”


Учебен център 'Поликар'

В този курс се извършва началната и периодичната квалификация на професионалните водачи, които ще превозват товари и им е необходима карта за квалификация на водача.
Обучението се извършва при спазване на условията на Наредба № 41 на Министерство на Транспорта и Директивата за първоначалното и периодичното обучение на професионалните водачи – 2003/59/ЕО.

Курсовете са за начално и за периодично обучение.

1. Курс за начална квалификация
На обучение за придобиване на първоначална квалификация подлежат професионалните водачи със свидетелства за управление от категории D1, D1E, D, DE, придобити след 10 септември 2008 г. и категории C1, C1E, C, CE, придобити след 10 септември 2009 г.

1.1 Пълен курс:
280 часа теория, от които 20 часа практика
Изисквания към водачите:
за категории С и СЕ – навършени 18 години.
за категории D и DЕ – навършени 21 години.

1.2 Ускорен курс:
140 часа теория, от които 10 часа практика
Изисквания към водачите:
за категории С и СЕ – навършени 21 години.
за категории D и DЕ – навършени 23 години.

2. Курс за периодично обучение
35 часа теория, от които 5 часа практика
За водачи придобили правоспособност за управление на МПС от категории:
- D или DE - преди 10.09.2008 г
- C или CE - преди 10.09.2009г.

Акцентите при практическото обучение са върху работа с дигитален тахограф, натоварване и укрепване на товарите и основните елементи на икономичното управление.


Картата за квалификация на водача е с валидност 5 години.

Европейската Директива предоставя възможността на страните-членки да въведат стъпаловиден график за придобиването на картата за квалификация.
Представяме ви графика, обявен от ИА "Автомобилна Администрация", който ще се прилага при превози на територията на страната.
В случай, че изпълнявате международни автомобилни превози, ви съветваме да създадете необходимата организация и да преминете своевременно курса за обучение. Свържете се с нас при необходимост от допълнителна информация - процедури, цени, предстоящи обучения и записвания.ГРАФИК
за явяване на периодично обучение

Водачи кат.: D, DЕ
Придобита правоспособност от-до I - ви курс Периодично обучение
Преди 31.12.70 г. до 31.12.2009 г.
01.01.71-31.12.80 г. до 31.12.2010 г.
01.01.81-31.12.90 г. до 31.12.2011 г.
01.01.91-31.12.00 г. до 31.12.2012 г.
01.01.01-10.09.08 г. до 10.09.2013 г.
Водачи кат: С, СЕ
Придобита правоспособност от-до I - ви курс Периодично обучение
Преди 31.12.70 г. до 31.12.2010 г.
01.01.71-31.12.90 г. до 31.12.2011 г.
01.01.81-31.12.90 г. до 31.12.2012 г.
01.01.91-31.12.00 г. до 31.12.2013 г.
01.01.01-10.09.09 г. до 10.09.2014 г.

Учебен център 'Поликар'
Policar Ltd. © 2008 – 2016 | Design by Forma design Ltd.