КУРС ЗА КАТЕГОРИЯ “C”

Курс за категория “C”
Автомобил: Iveco 1380 ML
Курс за категория “C”
Автомобил: Iveco 1380 ML
Автомобил: Iveco 1380 ML
Инструктор: инж. С. Трифонов
Автомобил: Iveco 1380 ML
Инструктор: Здр. Йотов
Телефон: 0887 13 35 81
Учебен център ”ПОЛИКАР РУСЕ”

Необходими документи:
1. Лична карта;
2. Свидетелство за управление на МПС за категория “В”;
3. Актуална снимка;
4. Копие на диплом за завършено образование;
5. Удостоверение за психологическа годност – записване от 14.00 до 16.00 часа в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, ет. 4, Психолаборатория.

Обучението включва:
I. Теоретична част:
1. Лекции: “Превоз на товари” и “Общо устройство на МПС”- осигуряват се безплатно необходимите учебни помагала и листовки;
2. Вътрешен изпит по теория: след приключване на теоретичният курс – решаване на 1 изпитен тест с 30 въпроса – допустими грешки – 3 бр – успешното му полагане е необходимо условие за допускане до изпит пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”;
3. Изпит по теория пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“: Превоз на товари и Общо устройство на МПС - решаване на 1 изпитен тест с 30 въпроса – допустими грешки – 3 бр.;

ІІ. Практическа част:
1. Управление на МПС: 20 моточаса управление на товарен автомобил;
2. Вътрешен изпит по практика: след приключване на часовете по управление на МПС. Успешното му полагане е необходимо условие за допускане до практически изпит пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”;
3. Изпит по практика пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”: управление на автомобила в градски условия

Продължителност на курса: от 1 до 2 месеца;

Други документи, необходими за КАТ при издаване на свидетелството за управление:
1. Медицинско свидетелство за категория “С”.


Учебен център ”ПОЛИКАР РУСЕ”
Policar Ltd. © 2008 | Design by Forma design Ltd.