КУРС ЗА КАТЕГОРИЯ “CE”

Курс за категория “C+E”
Автомобил: Iveco 1380 ML с товарно ремарке
Автомобил: Iveco 1380 ML с товарно ремарке
Инструктор: Здравко Йотов
Телефон: 0887 13 35 81
Учебен център ”ПОЛИКАР РУСЕ”

Необходими документи:
1. Лична карта;
2. Свидетелство за управление на МПС за категория “С” – поне от 1 година да се притежава категория "С";
3. Актуална снимка;
4. Копие на диплом за завършено образование;

Обучението включва:
I. Теоретична част:
1. Лекции: модул „Ремаркета и системи за прикачване”- Осигуряват се безплатно необходимите учебни помагала;
2. Вътрешен изпит по теория: - след приключване на теоретичният курс – решаване на изпитни листовки с общо 15 въпроса – успешното му полагане е необходимо условие за допускане до изпит пред РД „Автомобилна администрация”;
3. Изпит по теория пред РД „Автомобилна администрация“:– решаване на изпитни листовки с общо 15 въпроса – допустими са 4 наказателни точки – най-малко 28 точки от максимален брой 32 точки.

ІІ. Практическа част:
1. Управление на МПС: 16 моточаса управление на товарен автомобил с прикачено ремарке – на полигон и в градски условия;
2. Вътрешен изпит по практика: след приключване на часовете по управление на МПС. Успешното му полагане е необходимо условие за допускане до практически изпит пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”;
3. Изпит по практика пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”:
- Управление на автомобила с ремарке на полигон;
- Управление на автомобила с ремарке в градски условия.

Продължителност на курса: от 1 до 2 месеца;

Други документи, необходими за КАТ при издаване на свидетелството за управление:
1. Медицинско свидетелство за категория “СЕ”.


Учебен център ”ПОЛИКАР РУСЕ”
Policar Ltd. © 2008 – 2016 | Design by Forma design Ltd.