Курс за категория В (96)

Курс за категория “B (96)” DJEEP GRAND CHEROKI с каравана
Автомобил:DJEEP GRAND CHEROKI с каравана
Инструктор: инж. Красимир Андреев
Телефон: 0888 83 52 89


Курс за категория “B(96)”

В този курс могат да бъдат включени лица с правоспособност от категория “В” за придобиване на право за управление по чл.155, ал. 9 от ЗДвП – за състав от МПС от категория “В” с ремарке, с допустима максимална маса над 750 кg и обща маса на състава над 3500 кg, но не повече от 4250 кg.

Необходими документи:
1. Лична карта;
2. Свидетелство за управление на МПС за категория "В";
3. Актуална снимка;
4. Копие на диплом за завършено образование.

Обучението включва:
1. Практическа подготовка - 4 моточаса управление на лек автомобил с прикачено ремарке – на полигон и в градски условия;
2. Продължителност на курса - до 2 седмици.

Вътрешен изпит по практика:
След приключване на часовете по управление на МПС – успешното му полагане е необходимо условие за допускане до практически изпит пред ИА „АА”.

Изпит пред ИА „ АА ”- практика:
1. Полигон - управление на автомобила с ремарке на полигон;
2. Управление на автомобила с ремарке в градски условия.


Учебен център ”ПОЛИКАР РУСЕ”
Policar Ltd. © 2008 – 2016 | Design by Forma design Ltd.