КУРС ЗА КАТЕГОРИЯ “В”

Курс за категория “В”
Автомобил: Shevrolet Cruze
Курс за категория “В”
Автомобил: Ford Fiesta
Курс за категория “В”
Автомобил: Opel Vectra
Автомобил: Shevrolet Cruze
Инструктор: инж. Красимир Андреев
Телефон: 0888 83 52 89
Автомобил: Ford Fiesta
Инструктор: Петя Прокопиева
Телефон: 0887 74 07 77
Автомобил: Opel Vectra
Инструктор: П. Петров
Телефон: 0888 49 64 44
Учебен център ”ПОЛИКАР РУСЕ”

Необходими документи:
1. Лична карта – навършени 18 години (или не повече от 3 месеца преди навършването им);
2. Диплом за завършено образование – заверено копие;
3. Актуална снимка.

Обучението включва:
I. Теоретична част:
1. Лекции: - 10 теоретични занятия - провеждат се по график. Осигуряват се безплатно необходимите учебни помагала, изпитни листовки;
2. Вътрешен изпит по теория: - след приключване на теоретичният курс – решаване на изпитни листовки с общо 45 въпроса – успешното му полагане е необходимо условие за допускане до изпит пред РД „Автомобилна администрация”;
3. Изпит по теория пред РД „Автомобилна администрация“:– решаване на изпитни листовки с общо 45 въпроса – допустими са 10 наказателни точки – най-малко 87 точки от максимален брой 97 точки.

ІІ. Практическа част:
1. Управление на МПС: 31 моточаса управление на лек автомобил.
2. Вътрешен изпит по практика: - след приключване на часовете по управление на мпс – успешното му полагане е необходимо условие за допускане до практически изпит пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
3. Изпит по практика пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”: управление на автомобила в градски условия с продължителност на изпита от 20 до 25 минути.

Продължителност на курса: от 2 до 3 месеца;

Други документи, необходими за КАТ при издаване на свидетелството за управление :
1. Медицинско свидетелство за кат. “В”;
2. Документ за преминат курс към БЧК – записване на ул. “Плиска” № 2 или на тел. 082 84 59 37


Учебен център ”ПОЛИКАР РУСЕ”
Policar Ltd. © 2008 – 2016 | Design by Forma design Ltd.