КУРС „ADR“

Учебен център ”ПОЛИКАР РУСЕ”
Учебен център ”ПОЛИКАР РУСЕ”
Курс ADR за превоз на опасни товари. Курсът ADR с провежда с водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари по шосе.
Учебен център ”ПОЛИКАР РУСЕ”


Учебен център 'Поликар'

І. Основен курс
за превоз на опасни товари от класове от 2 до 9, без 7.
Продължителност – 2,5 дни
Изпит:
1. Основен курс - тест с 30 въпроса за 60 мин. (допустими грешки - 6)


ІІ. Основен курс + цистерни
за превоз на опасни товари от класове от 2 до 9 (без 7) и за превоз на товари в цистерни
Продължителност – 4 дни
Изпити:
1. Основен курс - тест с 30 въпроса за 60 мин. (допустими грешки - 6)
2. Цистерни - тест с 15 въпроса за 30 мин. (допустими грешки - 3)


Основен курс + цистерни + взривни
за превоз на опасни товари от класове 2 до 9 (без 7) за превоз на товари в цистерни и за превоз на взривоопасни товари – клас 1
Продължителност – 5 дни
Изпити:
Основен курс - тест с 30 въпроса за 60 мин. - доп.грешки - 6
Цистерни - тест с 15 въпроса за 30 мин.- доп.грешки - 3
Взривни - тест с 15 въпроса за 30 мин.- доп.грешки - 3


Опреснителен курс
за удължаване на срока на валидност на Удостоверение за превоз на опасни товари
Изпит:
Един тест с 15, 20, 25 или 30 въпроса за 30, 40, 50 или 60 мин.
– в зависимост от това за кои класове опасни товари ще се удължава срока на
валидност на Удостоверението - доп.грешки – 3, 4, 5 или 6


Учебен център 'Поликар'
Policar Ltd. © 2008 – 2016 | Design by Forma design Ltd.